پرومتالین

کلاهبرداری با پرو متالین ناکارامد و جعلی

کلاهبرداری با پرومتالین مراقب باشید فلزیاب یا اسکنر پرو متالین جعلی و نا کار آمد میباشد
پرو متالین یک سیستم کاملا ایرانی و ناکاامد میباشد کلاهبرداری با پرومتالین که با ارزانترین قطعات ایرانی و سنسور های ناکار آمد ساخته میشود
مراقب شیادان باشید و به عکس های پرو متالین توجه کنید در زیر

فلزیاب پرومتالین
کلاهبرداری جدید با پرومتالین ناکارآمد و جعلی

کلاهبرداری با پرومتالین به روز میباشد که بسیار ابلح هانه انجام شده
سازنده قبلی اسکنر جعلی لوگان بعد لو رفتن و شکست در فروش لوگان این بارباپرو متالین جعلی امده
دسته این اشغالیاب با اشغالیاب لوگان یکس هست پس سازنده اینها یک نفر میباشد

لوگان کلاهبرداری
به دسته این دستگاه نگاه کنید

فلزیاب یا اسکنر پرومتالین کلاهبرداری با پرومنالین  کاملا از ضاهر مشخص میباشد که جعلی و کلاهبرداری میباشد
هر گاه سیستمی را که به دنبال خرید آن هستید از ۱۰ فوشنده پرسیدید
همه آنها آن سیستم را تعریف و اصالت آن را تایید کردند بدانید که اصلی میباشد
کلاهبردارن در کمین هستتند شما مراقب باشد قیمت پرومتالین ۵ میلیون هم نیست مراقب باشید

کلاهبرداری با پرومتالین در فلزیاب بسیار رواج پیدا کرده است بسیار دقت کنید که سر شما کلاه بزرگ نرود
پرومتالین از این کلاهبرداری های جدید هست که با یک سنسور ۴۰۰ هزار تومنی با شکل کمی مناسب قیمت ۳۰ میلیون و ۴۰ میلیون از شما میرود

دقت کنید کلاهبرداری پرومتالین در موقع خرید از فروشنده بخواهید که دست دوم ان را از شما چند میخرد

اگر گفت نمیخرم یعنی سر شما کلاه میرود به چه بزرگی

اگر فرونده فلزیاب  ۲۰ در صد را از شما کم کند و به شما قول بدهد که بعد از خرید با کسر ۲۰ در صد قیمت از شما خواهد خرید

اگر این فلزیاب یا اسکنر را بخرید در غیر این صورت اسکنر پرو متالین کلاهبرداری با پرومتالین هم یک فلزیاب نا کارامد و جعلی میباشد
مواظب شیادان باشید  کلاهبرداران فلزیاب در کمینند

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.