بزرگترین کلاهبردار در زمنیه فلزیاب و دفینه یابی ابن کلاهبردار و شرور با نام مستعار سلطان سلاطین یکی از بزرگترین و حرفه ای ترین کلاهبردار...